Sistem kvaliteta i IMS


EKO-PAK d.o.o., Žitorađe, Vladičin Han uspešno je završilo proces resertifikacije (19.10.2013.) od strane RS CERT-а (zastupnika ACERT, Slovačka) i dobilo sertifikate ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Ova firma već četrvtu godinu uspešno primenjuje standardizovane sisteme menadžmenta (početna sertifikaciona provera obavljena je u 2010., i dobijeni sertifikati od 06.11.2010.).

DOO EKO-PAK je porodična firma osnovana 2004. godine. Delatnost preduzeća je proizvodnja papirne ekološke i fleksibilne ambalaže. Danas je to uspešno porodično "srednje preduzeće" u usponu sa zavidnom infrastrukturom, kvalitetnom opremom i solidnim kapitalom. Preduzećem rukovodi Dejan Simonović, diplomirani ekonomista, koji je i od samog početka bio privržen implementaciji i unapređenju integrisanog sistema menadžmenta – IMS (QMS i EMS).

Osnovna delatnost uključuje štampanje, proizvodnju papirnih kesa sa četvrtastim dnom ili bez njega, proizvodnju kesa od jednoslojnih, dvoslojnih, troslojnih ili višeslojnih materijala, papirnih fišeka, papira obloženog polietilenom, štampamog papira u rolni, jednoslojnih, dvoslojnih i troslojnih folija u rolni po dimenzijama koja je potrebna kupcu. 

Proizvodi se ambalaža za kafu, brašno, šećer, slatkiše, kokice, hamburgere, pomfrit, sitne zrnaste i praškaste proizvode, i kese za hemijsku industriju. Kvalitet proizvoda i usluga potvrđuje dugačka referenc lista: KNAUF, KFC, Karbon, Mlin Čeliković, Moć bilja, Moravka, Kondiva, Žito luks, HGP, Bimal, Službeni glasnik, Danubius, i drugi (mlinske industrije, pekarske radnje, apoteke, prodavnice zdrave hrane, kokičarske radnje, proizvođači čajeva).

Najveći izvoz je u Makedoniji i BiH. Instalirana je kompletna tehnologija za proizvodnju, a početkom ove godine je instalirana i moderna mašina za flekso štampu - UTECO 808 (kapaciteta 280-400 m/min).

Direktor preduzeća, gospodin Dejan Simonović diplomirani ekonomista, mlad i ambiciozan menadžer potvrđuje da je kvalitetom svojih proizvoda, održavanjem i unapređenjem IMS-a društvo steklo značajne kupce u zemlji i inostranstvu, a sa implementacijom standardizovanih sistema menadžmenta poboljšala se i unutrašnja organizacija, zadovoljstvo kupca, asortiman i količina predmeta proizvodnje i prodaje, kao i poboljšani učinak na životnu sredinu. Integrisani sistem menadžmenta (IMS), zasnovan je na zahtevima SRPS ISO 9001:2008 (QMS) i SRPS ISO 14001:2005 (EMS), koji se primenjuje u svim poslovnim procesima EKO PAK-a. 

Kao potvrda rada i uspešne primene IMS-a je i dobijanje međunarodno priznatih sertifikata (sa znakom IAF), neposredno pred devetogodišnjicu rada EKO PAK (8 novembra 2013). Na sistem upravljanja IMS u EKO PAK-u primenjeni su svi zahtevi standarda SRPS ISO 14001:2005, i zahtevi SRPS ISO 9001:2008. izuzev zahteva tačaka 7.3 i 7.5.2. 

IMS se odnosi na: proizvodnju papirne i fleksibilne ambalaže.Projekat uspostavljanja IMS-a odvijao se u periodu od februara 2010. do novembra 2010., uz konsultantsku pomoć zajedničkog tima:

- Centra za kvalitet Kragujevac

- Edukacionog centra Leskovac.

EKO PAK, dokumentuje, primenjuje i održava IMS i neprekidno poboljšava njegovu efektivnost kroz: primenu Politike IMS-a, primenu dokumenata IMS-a i stalnom orijentacijom ka zainteresovanim stranama (kupcima, vlasnicima, državi, javnosti).

Kao primer dobre prakse po pitanju efikasnosti IMS-a, poduhvat implementacije i efekti su koncipirani i uvršteni u tački 8.4 monografije "Integrisani sistemi menadžmenta" (Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac, 2013)

Preduzeće "Eko-Pak" je u oktobru 2016. godine, uspešno završilo još jedan proces resertifikacije sistema od strane "RS CERT-a" zastupnika "TUV NORD CERT Gmbh" i dobilo međunarodno priznate sertifikate ISO9001:2008 i ISO 14001:2004

Preuzmi:

 - Politika IMS

 - Sertifikat ISO 9001

 - Sertifikat ISO 14001

 - Sertifikat FSC Chain-of-Custody